Photo

Ruth Medina Aparcana

Summary

Program: Master in Applied Mathematics
Thesis title Criptografía con curvas elípticas sobre cuerpos p-Ádicos
Defense date 2012-01-18
Advisor Dr. Oswaldo Velasquez Castañon
Supervisor 1 Mg. Hugo Castillo Lagos
Supervisor 2 Dr. Julio Alcantara Bode