Photo

Maximo Florean Chavez Santos

Show contact

Summary

Program: Master in Applied Mathematics
Thesis title Dualidad fuerte en optimización no convexa y aplicaciones
Defense date 2019-07-16
Advisor Dr. Eladio Ocaña Anaya
External advisor Dr. Fabian Flores Bazan
Supervisor 1 Mg. William Echegaray Castillo
Supervisor 2 Dr. Orestes Bueno Tangoa