Photo

Juan Mesías Mamani Cayani

Summary

Program: Master in Applied Mathematics
Thesis title Variedades invariantes de puntos fijos hiperbólicos en espacios de Banach
Defense date 1999-03-23
Advisor Dr. Renato Benzaic
Supervisor 1 Dr. Julio Alcántara
Supervisor 2 Dr. Roger J. Metzger