Photo

Guillermo Mamani Apaza

Summary

Program: Master in Applied Mathematics
Thesis title Dinámica de operadores hiperbólicos en espacios de Banach
Defense date 1998-03-20
Advisor Dr. Renato Benazic
Supervisor 1 Dr. Julio Alcántara
Supervisor 2 Prof. Félix Escalante.